Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THÚY-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THÚY
Tên lót
THỊ
Tên chính
THÚY
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ THANH VẤN

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIM
khoảng 12 tháng 09 1995 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 139 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2021)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 206 ngày ứng với ngày 30 tháng 11 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Gia đình với NGUYỄN VĂN BÍCH - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
Con gái