Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH PHƯƠNGTuổi đời: 27 niên1994-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH PHƯƠNG
Tên lót
MINH
Tên chính
PHƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật khoảng 1994 (Giáp Tuất) 30 25

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ KIM
khoảng 12 tháng 09 1995 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tám năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 141 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2021) (lúc 20 tháng)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN CHAO (Tám)
khoảng 10 tháng 12 2001 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 208 ngày ứng với ngày 30 tháng 11 năm 2021) (lúc 7 tuổi)