Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHAN VĂN LONG-

Tên đầy đủ
PHAN VĂN LONG
Tên lót
VĂN
Tên chính
LONG
Họ chính
PHAN