Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN BÍCH-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN BÍCH
Tên lót
VĂN
Tên chính
BÍCH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ THÚY HUỲNH

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ THANH VẤN