Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN TIẾPTuổi đời: 30 niên1947-1977

Tên đầy đủ
VĂN TIẾP
Tên lót
VĂN
Tên chính
TIẾP
Họ chính
Sinh nhật 1947 (Đinh Hợi)

Kết hôn THỊ NHIỄU (Tám)Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
VĂN TẤN (Hai)
1971 (Tân Hợi) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#2
THỊ DUNG (Ba)
1975 (Ất Mão) (lúc 28 tuổi)

Qua đời 22 tháng 10 1977 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 30 tuổi)