Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VĂN TƯTuổi đời: 81 niên1936-2017

Tên đầy đủ
VĂN TƯ
Tên lót
VĂN
Tên chính
Họ chính
Sinh nhật khoảng 1936 (Bính Tý) 30 28

Con trai sinh ra
#1
MINH LUẬN (Tám)
1974 (Giáp Dần) (Tuổi đời 38 niên)

Mẹ qua đờiHUỲNH THỊ NHI
23 tháng 08 1990 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Bảy năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 156 ngày ứng với ngày 07 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 54 niên)

Cha qua đời HỮU OAI
30 tháng 05 1995 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Năm năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 95 ngày ứng với ngày 07 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 59 niên)
Cháu nội gái sinh ra
#1
NGỌC LÂM (Hai)
5 tháng 02 2009 (Nhầm ngày Mười Một tháng Giêng năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 13 ngày ứng với ngày 20 tháng 02 năm 2024)09:00 (Tuổi đời 73 niên)
Vợ qua đờiDƯƠNG THỊ KÍA
10 tháng 06 2016 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Năm năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 99 ngày ứng với ngày 11 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 80 niên)
Qua đời 27 tháng 04 2017 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tư năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 66 ngày ứng với ngày 09 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 81 niên)
Chôn cất
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Gia đình với DƯƠNG THỊ KÍA - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai