Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI THÚY ÁITuổi đời: 11 niên1973-1985

Tên đầy đủ
BÙI THÚY ÁI
Tên lót
THÚY
Tên chính
ÁI
Họ chính
BÙI
Sinh nhật 13 tháng 11 1973 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Mười năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 34 ngày ứng với ngày 03 tháng 12 năm 2020) 27 20

Ghi chú: (Sinh nhằm ngày Mười Chín tháng Mười năm Quý Sửu).
Anh em sinh raBÙI VĂN TÝ
19 tháng 01 1976 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Chạp năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 93 ngày ứng với ngày 31 tháng 01 năm 2021)15:00 (lúc 2 tuổi)

Ghi chú:
Sinh vào lúc 15h00 ngày 19 tháng Mười Hai năm 1975 (Nhằm giờ Mùi, ngày Canh Ngọ, tháng Kỷ Sửu, năm Ất Mẹo)
Chị em sinh raBÙI KHÁNH LY
24 tháng 05 1978 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Mậu Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 173 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020)09:00 (lúc 4 tuổi)

Ghi chú:
Sinh vào lúc 9h00, ngày Mười Tám tháng Tư năm Mậu Ngọ (nhằm giừo Thìn, ngày Bính Tuất, tháng Đinh Tỵ, năm Mậu Ngọ).
Ông nội qua đờiBÙI NGỌC SÍNH (Tư)
8 tháng 07 1981 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Sáu năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 95 ngày ứng với ngày 27 tháng 07 năm 2020)08:00 (lúc 7 tuổi)
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Bảy tháng Sáu năm Tân Dậu (Hưởng thọ 73 tuổi).
Chị em sinh raBÙI THÙY LINH
10 tháng 08 1982 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Sáu năm Nhâm Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 81 ngày ứng với ngày 10 tháng 08 năm 2020)01:30 (lúc 8 tuổi)

Ghi chú:
Sinh vào lúc 1h30, ngày Hăm Mốt tháng Sáu năm Nhâm Tuất (nhằm giờ Sửu, ngày Ất Sửu, tháng Đinh Mùi, năm Nhâm Tuất).
Chị em sinh raBÙI KHÁNH LINH
22 tháng 02 1985 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Hai năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 248 ngày ứng với ngày 25 tháng 02 năm 2020) (lúc 11 tuổi)

Ghi chú:
Sinh nhằm ngày Mùng Ba, tháng Hai năm Ất Sửu (nhằm ngày Nhâm Thìn, tháng Kỷ Mẹo, năm Ất Sửu).
Qua đời 5 tháng 07 1985 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Năm năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 114 ngày ứng với ngày 08 tháng 07 năm 2020) (lúc 11 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Mười Tám tháng Năm năm Ất Sửu (hưởng dương 13 tuổi).
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
2 niên
Bản thân
2 niên
Em trai
2 niên
Em gái
4 niên
Em gái
3 niên
Em gái
3 niên
Em gái

Sinh nhật
(Sinh nhằm ngày Mười Chín tháng Mười năm Quý Sửu).
Qua đời
Từ trần nhằm ngày Mười Tám tháng Năm năm Ất Sửu (hưởng dương 13 tuổi).