Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐẶNG HỮU PHÚTuổi đời: 49 niên1975-

Tên đầy đủ
ĐẶNG HỮU PHÚ
Tên lót
HỮU
Tên chính
PHÚ
Họ chính
ĐẶNG
Sinh nhật 1975 (Ất Mão)

Quốc tịch
Việt Nam
1975 (Ất Mão)

Con trai sinh ra
#1
ĐẶNG ĐĂNG KHOA (Hai)
2006 (Bính Tuất) (Tuổi đời 31 niên)

Con trai sinh ra
#2
ĐẶNG HẢI ĐĂNG (Ba)
17 tháng 08 2015 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Bảy năm Ất Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 156 ngày ứng với ngày 07 tháng 08 năm 2024)15:00 (Tuổi đời 40 niên)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Bảy tháng Bảy năm Ất Mùi.
Con gái sinh ra
#3
ĐẶNG BÍCH NGỌC (Tư)
26 tháng 10 2017 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chín năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại còn cách 219 ngày ứng với ngày 09 tháng 10 năm 2024) (Tuổi đời 42 niên)

Gia đình với NGUYỄN MỸ HẰNG (Hai) - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con trai
10 niên
Con trai
2 niên
Con gái