Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung PHẠM THỊ TƯỢNG

PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)Tuổi đời: 93 niên1915-2008

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ TƯỢNG (Bảy)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TƯỢNG
Họ chính
PHẠM
Sinh nhật 1915 (Ất Mão)

Kết hônNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)Xem gia đình này

Anh em sinh raPHẠM VĂN VẼ (Tám)
1917 (Đinh Tỵ) (lúc 2 tuổi)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN HOÀNG (Hai)
13 tháng 05 1931 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Ba năm Tân Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 195 ngày ứng với ngày 18 tháng 04 năm 2020)07:30 (lúc 16 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Nhóm máu AB
Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 01 1933 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Chạp năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 92 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2021) (lúc 18 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Con trai qua đờiNGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
13 tháng 10 1933 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Tám năm Quý Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 20 ngày ứng với ngày 10 tháng 10 năm 2020) (lúc 18 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.600638 Kinh độ (Lon): E106.533875

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ MỸ ANH (Tư)
16 tháng 04 1934 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Ba năm Giáp Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 218 ngày ứng với ngày 26 tháng 03 năm 2020) (lúc 19 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
30 tháng 09 1936 (Nhầm ngày Rằm tháng Tám năm Bính Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 29 ngày ứng với ngày 01 tháng 10 năm 2020) (lúc 21 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Con gái sinh ra
#5
NGUYỄN KIM PHỤNG (Sáu)
25 tháng 02 1941 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 250 ngày ứng với ngày 23 tháng 02 năm 2020) (lúc 26 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Ba Mươi tháng Giêng năm Tân Tỵ.
Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN KIM DUNG (Bảy)
25 tháng 03 1944 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 219 ngày ứng với ngày 25 tháng 03 năm 2020)08:00 (lúc 29 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Hai tháng Ba năm Giáp Thân.
Con gái sinh ra
#7
NGUYỄN TÂN XUÂN (Tám)
1 tháng 01 1949 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 77 ngày ứng với ngày 15 tháng 01 năm 2021)23:00 (lúc 34 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày mùng Ba tháng Chạp năm Mậu Tý.
Con trai sinh ra
#8
NGUYỄN HOÀNG PHƯỚC (Chín)
20 tháng 03 1951 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 238 ngày ứng với ngày 06 tháng 03 năm 2020)03:00 (lúc 36 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Ba tháng Hai năm Tân Mão.
Con trai sinh ra
#9
NGUYỄN PHƯỚC LỘC (Mười)
27 tháng 10 1953 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 6 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020)09:00 (lúc 38 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): 106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Quý Tỵ.
Con gái sinh ra
#10
NGUYỄN MỸ HOA (Mười Một)
22 tháng 11 1956 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020)18:15 (lúc 41 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hai Mươi Mốt tháng Mười năm Bính Thân.
Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ HOÀNG MAI (Hai)
12 tháng 09 1958 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Bảy năm Mậu Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 44 ngày ứng với ngày 16 tháng 09 năm 2020) (lúc 43 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Bảy năm Mậu Tuất.
Con trai sinh ra
#11
NGUYỄN PHƯỚC HỘI (Mười Hai)
3 tháng 08 1959 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 73 ngày ứng với ngày 18 tháng 08 năm 2020)08:16 (lúc 44 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Chín tháng Sáu năm Kỷ Hợi.
Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN HOÀNG CHƯƠNG (Ba)
khoảng 1 tháng 06 1960 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Năm năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 124 ngày ứng với ngày 28 tháng 06 năm 2020) (lúc 45 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Ghi chú: Nhóm máu B
Cháu ngoại gái sinh ra
#3
ĐỖ THỊ MỸ PHƯỢNG (Hai)
7 tháng 07 1960 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Canh Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 88 ngày ứng với ngày 03 tháng 08 năm 2020) (lúc 45 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Canh Tý.
Cháu ngoại trai sinh ra
#4
ĐỖ THANH TÚ (Ba)
1 tháng 01 1962 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Tân Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 69 ngày ứng với ngày 07 tháng 01 năm 2021) (lúc 47 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Tân Sửu.
Cháu ngoại gái sinh ra
#5
ĐỖ MỸ OANH (Tư)
17 tháng 08 1963 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Sáu năm Quý Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 74 ngày ứng với ngày 17 tháng 08 năm 2020) (lúc 48 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Tám tháng Sáu năm Quý Mẹo.
Cháu ngoại gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ KIM CHI (Hai)
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 49 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#7
NGUYỄN HOÀNG SƠN (Tư)
28 tháng 11 1965 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Mười Một năm Ất Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 50 ngày ứng với ngày 19 tháng 12 năm 2020)01:10 (lúc 50 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 1, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú: Nhóm máu : O
Cháu ngoại gái sinh ra
#8
ĐỖ MỸ QUYÊN (Năm)
18 tháng 04 1966 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 193 ngày ứng với ngày 20 tháng 04 năm 2020) (lúc 51 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Tám tháng Ba năm Bính Ngọ.
Cháu ngoại trai sinh ra
#9
NGUYỄN LONG KHÁNH (Ba)
6 tháng 09 1966 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Bảy năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 51 ngày ứng với ngày 09 tháng 09 năm 2020) (lúc 51 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#10
NGUYỄN MỸ HƯƠNG (Hai)
15 tháng 10 1966 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chín năm Bính Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 12 ngày ứng với ngày 18 tháng 10 năm 2020) (lúc 51 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#11
NGUYỄN HOÀNG SON (Năm)
21 tháng 07 1967 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 88 ngày ứng với ngày 03 tháng 08 năm 2020)02:25 (lúc 52 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú:
Sinh nhằm ngày Mười Bốn tháng Sáu năm Đinh Mùi. (giờ Kỷ Sửu, ngày Bính Tuất, tháng Đinh Mùi, năm Đinh Mùi).
Cháu ngoại trai sinh ra
#12
ĐỖ THÀNH TÀI (Sáu)
25 tháng 12 1967 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 69 ngày ứng với ngày 07 tháng 01 năm 2021) (lúc 52 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Lăm tháng Mười Một năm Đinh Mùi.
Cháu nội trai sinh ra
#13
NGUYỄN LONG HỒ (Ba)
23 tháng 10 1968 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 12 ngày ứng với ngày 18 tháng 10 năm 2020) (lúc 53 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#14
NGUYỄN THỊ KIM CÚC (Tư)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 53 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#15
NGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu)
27 tháng 05 1969 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 179 ngày ứng với ngày 04 tháng 05 năm 2020)09:20 (lúc 54 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 11, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú: Nhóm máu B.
Cháu ngoại trai sinh ra
#16
ĐỖ THÀNH TÍN (Bảy)
6 tháng 09 1969 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Bảy năm Kỷ Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 48 ngày ứng với ngày 12 tháng 09 năm 2020) (lúc 54 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#17
NGUYỄN LONG ĐIỀN (Năm)
khoảng 1969 (Kỷ Dậu) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#18
NGUYỄN THỊ HOÀNG MỸ (Bảy)
9 tháng 06 1970 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Năm năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 126 ngày ứng với ngày 26 tháng 06 năm 2020)10:35 (lúc 55 tuổi)
Địa chỉ: số 128, đường Hồng Bàng, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam (Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.)
Ghi chú: Nhóm máu O
Cháu nội trai sinh ra
#19
NGUYỄN LONG HẢI (Tư)
14 tháng 01 1971 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Chạp năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 92 ngày ứng với ngày 30 tháng 01 năm 2021) (lúc 56 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#20
NGUYỄN LONG BÌNH (Sáu)
khoảng 1971 (Tân Hợi) (lúc 56 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#21
NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM (Tám)
14 tháng 01 1972 (Nhầm ngày Hăm Tám tháng Mười Một năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 72 ngày ứng với ngày 10 tháng 01 năm 2021)03:25 (lúc 57 tuổi)
Ghi chú: Nhóm máu B
Ghi chú: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Cháu ngoại trai sinh ra
#22
LƯU THANH TÙNG (Hai)
30 tháng 05 1972 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Tư năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 173 ngày ứng với ngày 10 tháng 05 năm 2020)07:10 (lúc 57 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#23
NGUYỄN MỸ HIỀN (Năm)
15 tháng 04 1973 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Ba năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 208 ngày ứng với ngày 05 tháng 04 năm 2020) (lúc 58 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#24
NGUYỄN HOÀNG VÂN (Chín)
8 tháng 07 1974 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 113 ngày ứng với ngày 09 tháng 07 năm 2020)20:10 (lúc 59 tuổi)
Địa chỉ: Thời điểm đó là quận 5, đô thành Sài Gòn, Việt Nam.
Ghi chú: Nhóm máu AB
Cháu nội trai sinh ra
#25
NGUYỄN HOÀNG QUÂN (Mười)
13 tháng 08 1976 (Nhầm ngày Mười Tám tháng Bảy năm Bính Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 55 ngày ứng với ngày 05 tháng 09 năm 2020)10:50 (lúc 61 tuổi)
Ghi chú: Nhóm máu O
Chồng qua đờiNGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu)
29 tháng 04 1985 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Ba năm Ất Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 211 ngày ứng với ngày 02 tháng 04 năm 2020) (lúc 70 tuổi)
ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N10.6006383 Kinh độ (Lon): E106.5338750

Địa chỉ: (Trùng với ngày Giổ Tổ Hùng Vương hàng năm).
Cháu nội trai sinh ra
#26
NGUYỄN PHƯỚC KHANG (Hai)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (lúc 72 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#27
NGUYỄN PHƯỚC KHOA (Ba)
khoảng 1991 (Tân Mùi) (lúc 76 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#28
NGUYỄN ĐỨC HUY (Hai)
1991 (Tân Mùi) (lúc 76 tuổi)

Anh em qua đờiPHẠM VĂN VẼ (Tám)
20 tháng 11 1997 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Mười năm Đinh Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 36 ngày ứng với ngày 05 tháng 12 năm 2020) (lúc 82 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#29
NGUYỄN NGỌC MINH TUYỀN (Ba)
1998 (Mậu Dần) (lúc 83 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#30
NGUYỄN PHƯỚC ANH THY (Hai)
25 tháng 06 2000 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Năm năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 108 ngày ứng với ngày 14 tháng 07 năm 2020) (lúc 85 tuổi)

Ghi chú: Sinh nhằm ngày Hăm Bốn tháng Năm năm Canh Thìn
Con trai qua đờiNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
14 tháng 03 2001 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 231 ngày ứng với ngày 13 tháng 03 năm 2020) (lúc 86 tuổi)
Địa chỉ: Số 99, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thạnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Hai năm Tân Tỵ (Hưởng thọ 66 tuổi)
Cháu nội gái sinh ra
#31
NGUYỄN PHƯỚC ANH THƠ (Ba)
12 tháng 04 2002 (Nhầm ngày Ba Mươi tháng Hai năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 221 ngày ứng với ngày 23 tháng 03 năm 2020) (lúc 87 tuổi)

Cháu kết hônNGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu)HUỲNH THỊ MÀU (Năm)Xem gia đình này
Loại hình: Kết hôn dân sự
22 tháng 11 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 44 ngày ứng với ngày 13 tháng 12 năm 2020) (lúc 88 tuổi)
Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi.
Cháu nội trai sinh ra
#32
NGUYỄN PHƯỚC THIÊN THỌ (Tư)
14 tháng 12 2006 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 39 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2020) (lúc 91 tuổi)

Chiều cao
150cm

Qua đời 22 tháng 11 2008 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Mười năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 09 tháng 12 năm 2020) (lúc 93 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
3 niên
Em trai
Gia đình của cha với HUỲNH THỊ KHÁCH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ
Gia đình với NGUYỄN VĂN CHÁNH (Sáu) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
20 tháng
Con trai
NGUYỄN PHƯỚC HƯNG (Ba)
Sinh nhật: 13 tháng 01 1933 18 18ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 13 tháng 10 1933ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
15 tháng
Con gái
3 niên
Con trai
Chân dung Nguyễn Phước Long.jpgNGUYỄN PHƯỚC LONG (Năm)
Sinh nhật: 30 tháng 09 1936 21 21ấp 2, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, Vietnam
Qua đời: 14 tháng 03 2001Số 99, đường Bạch Đằng, phường Vĩnh Thạnh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Vietnam
4 niên
Con gái
3 niên
Con gái
5 niên
Con gái
2 niên
Con trai
3 niên
Con trai
3 niên
Con gái
3 niên
Con trai

Đối tượng mediaChân dung PHẠM THỊ TƯỢNGChân dung PHẠM THỊ TƯỢNG
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 360 × 270 điểm ảnh
Cỡ tệp: 45 KB
Loại hình: Hình chụp
Đối tượng mediaTờ di chúc thừa kế đất đaiTờ di chúc thừa kế đất đai
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 1,952 × 3,156 điểm ảnh
Cỡ tệp: 2,947 KB
Loại hình: Chứng từ