Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Mộ Lê Văn Tời.jpg

VĂN TỜI (Tư)Tuổi đời: 85 niên1890-1975

Tên đầy đủ
VĂN TỜI (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TỜI
Họ chính
Sinh nhật khoảng 1890 (Canh Dần) 36
Con trai sinh ra
#1
VĂN CHIÊU
khoảng 1917 (Đinh Tỵ) (lúc 27 tuổi)
Con gái sinh ra
#2
THỊ HÚY

Con trai sinh ra
#3
VĂN MÂY

Con trai sinh ra
#4
?

Con gái sinh ra
#5
THỊ XEM

Con trai sinh ra
#6
TRUNG CHẤN

Con gái sinh ra
#7
THỊ THINH

Con gái sinh ra
#8
THỊ KHUYẾN

Con gái sinh ra
#9
THỊ ÚT

Qua đời 22 tháng 11 1975 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Mười năm Ất Mão - Dương lịch hiện tại còn cách 34 ngày ứng với ngày 04 tháng 12 năm 2020) (lúc 85 tuổi)
Chôn cất
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Anh em
Bản thân
Mộ Lê Văn Tời.jpg VĂN TỜI (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1890 36khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1975khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Gia đình với TRẦN THỊ TÁM - Xem gia đình này
Bản thân
Mộ Lê Văn Tời.jpg VĂN TỜI (Tư)
Sinh nhật: khoảng 1890 36khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 22 tháng 11 1975khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vợ
Con gái
Con trai
Con trai
?
Sinh nhật: khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời:
Con trai
Chân dung Lê Văn Chiêu.jpg VĂN CHIÊU
Sinh nhật: khoảng 1917 27 25khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Qua đời: 23 tháng 04 2006khóm 5, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Con gái
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái

Đối tượng mediaMộ Lê Văn Tời.jpg
Mộ Lê Văn Tời.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 112 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 7 KB
Loại hình: Mồ mả