Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

ĐỖ THỊ DƯƠNGTuổi đời: 69 niên1945-2014

Tên đầy đủ
ĐỖ THỊ DƯƠNG
Tên lót
THỊ
Tên chính
DƯƠNG
Họ chính
ĐỖ
Sinh nhật 20 tháng 08 1945 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Bảy năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 60 ngày ứng với ngày 31 tháng 08 năm 2020)

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN QUỐC VIỆT
21 tháng 05 1972 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Tư năm Nhâm Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 182 ngày ứng với ngày 01 tháng 05 năm 2020) (lúc 26 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
NGUYỄN HỒNG NAM
7 tháng 12 1974 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 39 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2020) (lúc 29 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
NGUYỄN THẾ ANH
9 tháng 11 1979 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 6 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020) (lúc 34 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỤY HOÀNG CHÂU
6 tháng 11 2000 (Nhầm ngày Mười Một tháng Mười năm Canh Thìn - Dương lịch hiện tại còn cách 26 ngày ứng với ngày 25 tháng 11 năm 2020) (lúc 55 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN THẾ ANH
10 tháng 01 2002 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 71 ngày ứng với ngày 09 tháng 01 năm 2021) (lúc 56 tuổi)

Chồng qua đờiNGUYỄN TẤN TÀI (Tư)
16 tháng 07 2006 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 80 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2020) (lúc 60 tuổi)

Con trai qua đờiNGUYỄN HỒNG NAM
1 tháng 10 2009 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tám năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 31 ngày ứng với ngày 29 tháng 09 năm 2020) (lúc 64 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN VIỆT HÙNG
3 tháng 10 2014 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Chín năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 4 ngày ứng với ngày 26 tháng 10 năm 2020) (lúc 69 tuổi)

Qua đời 19 tháng 10 2014 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Chín năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 12 ngày ứng với ngày 11 tháng 11 năm 2020) (lúc 69 tuổi)

Gia đình với NGUYỄN TẤN TÀI (Tư) - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con trai
3 niên
Con trai
5 niên
Con trai
NGUYỄN TẤN TÀI (Tư) + ? THỊ LAN - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con trai của chồng
Con trai của chồng