Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THẾ ANHTuổi đời: 22 niên1979-2002

Tên đầy đủ
NGUYỄN THẾ ANH
Tên lót
THẾ
Tên chính
ANH
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 9 tháng 11 1979 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 5 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020) 53 34

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
29 tháng 05 1992 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Tư năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 165 ngày ứng với ngày 19 tháng 05 năm 2020) (lúc 12 tuổi)

Qua đời 10 tháng 01 2002 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 70 ngày ứng với ngày 09 tháng 01 năm 2021) (lúc 22 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
3 niên
Anh trai
5 niên
Bản thân
Gia đình của cha với ? THỊ LAN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ