Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN HỒNG NAMTuổi đời: 34 niên1974-2009

Tên đầy đủ
NGUYỄN HỒNG NAM
Tên lót
HỒNG
Tên chính
NAM
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 7 tháng 12 1974 (Nhầm ngày Hăm Bốn tháng Mười năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 08 tháng 12 năm 2020) 48 29

Anh em sinh raNGUYỄN THẾ ANH
9 tháng 11 1979 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Kỷ Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 5 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020) (lúc 4 tuổi)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
29 tháng 05 1992 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Tư năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 165 ngày ứng với ngày 19 tháng 05 năm 2020) (lúc 17 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN THẾ ANH
10 tháng 01 2002 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Mười Một năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 70 ngày ứng với ngày 09 tháng 01 năm 2021) (lúc 27 tuổi)

Cha qua đờiNGUYỄN TẤN TÀI (Tư)
16 tháng 07 2006 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 81 ngày ứng với ngày 11 tháng 08 năm 2020) (lúc 31 tuổi)

Qua đời 1 tháng 10 2009 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tám năm Kỷ Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 32 ngày ứng với ngày 29 tháng 09 năm 2020) (lúc 34 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
3 niên
Bản thân
5 niên
Em trai
Gia đình của cha với ? THỊ LAN - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ