Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Huỳnh Văn Lợi.jpg

HUỲNH VĂN LỢITuổi đời: 69 niên1921-1990

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN LỢI
Tên lót
VĂN
Tên chính
LỢI
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật khoảng 1921 (Tân Dậu) 40 23

Quốc tịch
Việt Nam
khoảng 1921 (Tân Dậu)

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ BỊP (Hai)
khoảng 1941 (Tân Tỵ) (Tuổi đời 20 niên)

Con trai sinh ra
#2
HUỲNH VĂN THÀNH (Ba)
1943 (Quý Mùi) (Tuổi đời 22 niên)

Con trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN LŨY (Tư)
khoảng 1945 (Ất Dậu) (Tuổi đời 24 niên)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN SỬ
16 tháng 05 1946 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tư năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 23 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 25 niên)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ MAI
25 tháng 07 1946 (Nhầm ngày Hai Bảy tháng Sáu năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại còn cách 43 ngày ứng với ngày 01 tháng 08 năm 2024) (Tuổi đời 25 niên)

Con gái sinh ra
#4
HUỲNH THỊ HẠNH (Năm)
khoảng 1948 (Mậu Tý) (Tuổi đời 27 niên)

Con gái sinh ra
#5
HUỲNH THỊ THẮNG (Sáu)
khoảng 1950 (Canh Dần) (Tuổi đời 29 niên)

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH VĂN BÉ (Bảy)
khoảng 1951 (Tân Mão) (Tuổi đời 30 niên)

Cha qua đờiHUỲNH VĂN QUÝ
18 tháng 03 1952 (Nhầm ngày Hai Ba tháng Hai năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 79 ngày ứng với ngày 01 tháng 04 năm 2024) (Tuổi đời 31 niên)

Con gái sinh ra
#7
HUỲNH THỊ ĐẢNH (Tám)
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (Tuổi đời 33 niên)

Con gái sinh ra
#8
HUỲNH THỊ QUẢNH (Chín)
khoảng 1955 (Ất Mùi) (Tuổi đời 34 niên)

Con gái sinh ra
#9
HUỲNH THỊ ÚT (Mười)
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (Tuổi đời 36 niên)

Con trai sinh ra
#10
HUỲNH VĂN RĂNG (Mười Một)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (Tuổi đời 37 niên)

Con gái sinh ra
#11
HUỲNH KIỀU MÁL (Mười Hai)
khoảng 1961 (Tân Sửu) (Tuổi đời 40 niên)

Con gái sinh ra
#12
HUỲNH THỊ ÚT EM (Mười Ba)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 44 niên)

Con gái sinh ra
#13
HUỲNH THỊ MÃI (Mười Bốn)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 44 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#1
HUỲNH MINH THUỘC (Hai)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 44 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
HUỲNH KIM CHI (Tư)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (Tuổi đời 47 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#3
HUỲNH THỊ DIỆU (Ba)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (Tuổi đời 47 niên)
Cháu ngoại trai sinh ra
#4
HUỲNH CHÍ NGUYỆN (Năm)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 49 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#5
HUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 49 niên)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Cháu nội gái qua đờiHUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 49 niên)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Cháu ngoại gái sinh ra
#6
HUỲNH THỊ THUYỀN (Sáu)
1971 (Tân Hợi) (Tuổi đời 50 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#7
HUỲNH THỊ MÀU (Năm)
10 tháng 10 1971 (Nhầm ngày Hai Hai tháng Tám năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 97 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 50 niên)
Cháu ngoại gái sinh ra
#8
CAO TUYẾT SƯƠNG (Hai)
1972 (Nhâm Tý) (Tuổi đời 51 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#9
HUỲNH KIM VẸN (Năm)
khoảng 1972 (Nhâm Tý) (Tuổi đời 51 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#10
HUỲNH THỊ ? (Bảy)
khoảng 1973 (Quý Sửu) (Tuổi đời 52 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#11
CAO VĂN PHÁT (Ba)
khoảng 1973 (Quý Sửu) (Tuổi đời 52 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#12
HUỲNH VĂN ĐẤU (Tám)
khoảng 1974 (Giáp Dần) (Tuổi đời 53 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#13
HUỲNH MINH TIẾN (Sáu)
khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 54 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu nội trai sinh ra
#14
HUỲNH VĂN MY (Hai)
khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 54 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#15
HUỲNH CHÍ TRƯỜNG (Chín)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (Tuổi đời 55 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#16
CAO QUỐC HƠN (Tư)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (Tuổi đời 55 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#17
HUỲNH THỊ LỊNH (Mười)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 57 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#18
HUỲNH MINH LOA (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 57 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại gái sinh ra
#19
CAO TUYẾT RẠNG (Năm)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 57 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#20
HUỲNH VĂN MẾN (Ba)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 57 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#21
HUỲNH KIM DIỀN (Tư)
khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (Tuổi đời 58 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#22
HUỲNH THỊ DIỆN (Mười Một)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 60 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#23
HUỲNH MINH LƯƠNG (Tám)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 60 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại trai sinh ra
#24
CAO QUỐC ĐOÀN (Sáu)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 61 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#25
HUỲNH THỊ ÚT (Mười Hai)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 62 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#26
HUỲNH ANH (Chín)
khoảng 22 tháng 09 1983 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 91 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 62 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại trai sinh ra
#27
NGUYỄN CHÍ NGUYỄN (Hai)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 62 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#28
CAO QUỐC VĂN (Bảy)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 63 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#29
HUỲNH THỊ HUỆ (Sáu)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 63 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#30
HUỲNH ÚT NHỎ (Mười)
khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 65 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu nội gái sinh ra
#31
HUỲNH KIM NY (Bảy)
khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 65 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#32
NGUYỄN CHÍ HỮU (Ba)
khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 65 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#33
CAO TUYẾT PHƯỢNG (Tám)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 66 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#34
CAO TUYẾT PHƯƠNG (Chín)
khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (Tuổi đời 68 niên)

Qua đời 20 tháng 05 1990 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Tư năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 17 ngày ứng với ngày 02 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 69 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.925332 Kinh độ (Lon): E105.041671

Chôn cất

Vĩ độ (Lat): N8.925191 Kinh độ (Lon): E105.041731

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình với NGUYỄN THỊ RỠ - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
4 niên
Con gái
3 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con gái
2 niên
Con gái
3 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con gái
5 niên
Con gái
Gia đình với HUỲNH THỊ KIỀU - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Con gái

Đối tượng mediaChân dung Huỳnh Văn Lợi.jpg
Chân dung Huỳnh Văn Lợi.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 131 × 150 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5 KB
Loại hình: Hình chụp