Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Thị Rỡ.jpg

NGUYỄN THỊ RỠTuổi đời: 90 niên1924-2014

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ RỠ
Tên lót
THỊ
Tên chính
RỠ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1924 (Giáp Tý)

Quốc tịch
Việt Nam
1924 (Giáp Tý)

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ BỊP (Hai)
khoảng 1941 (Tân Tỵ) (lúc 17 tuổi)

Con trai sinh ra
#2
HUỲNH VĂN THÀNH (Ba)
1943 (Quý Mùi) (lúc 19 tuổi)

Con trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN LŨY (Tư)
khoảng 1945 (Ất Dậu) (lúc 21 tuổi)

Con gái sinh ra
#4
HUỲNH THỊ HẠNH (Năm)
khoảng 1948 (Mậu Tý) (lúc 24 tuổi)

Con gái sinh ra
#5
HUỲNH THỊ THẮNG (Sáu)
khoảng 1950 (Canh Dần) (lúc 26 tuổi)

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH VĂN BÉ (Bảy)
khoảng 1951 (Tân Mão) (lúc 27 tuổi)

Con gái sinh ra
#7
HUỲNH THỊ ĐẢNH (Tám)
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (lúc 30 tuổi)

Con gái sinh ra
#8
HUỲNH THỊ QUẢNH (Chín)
khoảng 1955 (Ất Mùi) (lúc 31 tuổi)

Con gái sinh ra
#9
HUỲNH THỊ ÚT (Mười)
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (lúc 33 tuổi)

Con trai sinh ra
#10
HUỲNH VĂN RĂNG (Mười Một)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (lúc 34 tuổi)

Con gái sinh ra
#11
HUỲNH KIỀU MÁL (Mười Hai)
khoảng 1961 (Tân Sửu) (lúc 37 tuổi)

Con gái sinh ra
#12
HUỲNH THỊ ÚT EM (Mười Ba)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 41 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#1
HUỲNH MINH THUỘC (Hai)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (lúc 41 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
HUỲNH KIM CHI (Tư)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 44 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#3
HUỲNH THỊ DIỆU (Ba)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 44 tuổi)
Cháu ngoại trai sinh ra
#4
HUỲNH CHÍ NGUYỆN (Năm)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (lúc 46 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#5
HUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (lúc 46 tuổi)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Cháu nội gái qua đờiHUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (lúc 46 tuổi)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Cháu ngoại gái sinh ra
#6
HUỲNH THỊ THUYỀN (Sáu)
1971 (Tân Hợi) (lúc 47 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#7
HUỲNH THỊ MÀU (Năm)
10 tháng 10 1971 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Tám năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 161 ngày ứng với ngày 28 tháng 09 năm 2021) (lúc 47 tuổi)
Cháu ngoại gái sinh ra
#8
CAO TUYẾT SƯƠNG (Hai)
1972 (Nhâm Tý) (lúc 48 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#9
HUỲNH KIM VẸN (Năm)
khoảng 1972 (Nhâm Tý) (lúc 48 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#10
HUỲNH THỊ ? (Bảy)
khoảng 1973 (Quý Sửu) (lúc 49 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#11
CAO VĂN PHÁT (Ba)
khoảng 1973 (Quý Sửu) (lúc 49 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#12
HUỲNH VĂN ĐẤU (Tám)
khoảng 1974 (Giáp Dần) (lúc 50 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#13
HUỲNH MINH TIẾN (Sáu)
khoảng 1975 (Ất Mão) (lúc 51 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu nội trai sinh ra
#14
HUỲNH VĂN MY (Hai)
khoảng 1975 (Ất Mão) (lúc 51 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#15
HUỲNH CHÍ TRƯỜNG (Chín)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#16
CAO QUỐC HƠN (Tư)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (lúc 52 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#17
HUỲNH THỊ LỊNH (Mười)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#18
HUỲNH MINH LOA (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 54 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại gái sinh ra
#19
CAO TUYẾT RẠNG (Năm)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#20
HUỲNH VĂN MẾN (Ba)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (lúc 54 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#21
HUỲNH KIM DIỀN (Tư)
khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (lúc 55 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#22
HUỲNH THỊ DIỆN (Mười Một)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (lúc 57 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#23
HUỲNH MINH LƯƠNG (Tám)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (lúc 57 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại trai sinh ra
#24
CAO QUỐC ĐOÀN (Sáu)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (lúc 58 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#25
HUỲNH THỊ ÚT (Mười Hai)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (lúc 59 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#26
HUỲNH ANH (Chín)
khoảng 22 tháng 09 1983 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 155 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2021) (lúc 59 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại trai sinh ra
#27
NGUYỄN CHÍ NGUYỄN (Hai)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (lúc 59 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#28
CAO QUỐC VĂN (Bảy)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#29
HUỲNH THỊ HUỆ (Sáu)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (lúc 60 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#30
HUỲNH ÚT NHỎ (Mười)
khoảng 1986 (Bính Dần) (lúc 62 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu nội gái sinh ra
#31
HUỲNH KIM NY (Bảy)
khoảng 1986 (Bính Dần) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#32
NGUYỄN CHÍ HỮU (Ba)
khoảng 1986 (Bính Dần) (lúc 62 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#33
CAO TUYẾT PHƯỢNG (Tám)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (lúc 63 tuổi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#34
CAO TUYẾT PHƯƠNG (Chín)
khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (lúc 65 tuổi)

Chồng qua đờiHUỲNH VĂN LỢI
20 tháng 05 1990 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Tư năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 47 ngày ứng với ngày 06 tháng 06 năm 2021) (lúc 66 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.925332 Kinh độ (Lon): E105.041671

Cháu ngoại gái sinh ra
#35
CAO PHƯƠNG EM (Mười)
khoảng 1991 (Tân Mùi) (lúc 67 tuổi)

Cháu kết hônNGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu)HUỲNH THỊ MÀU (Năm)Xem gia đình này
Loại hình: Kết hôn dân sự
22 tháng 11 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 227 ngày ứng với ngày 03 tháng 12 năm 2021) (lúc 79 tuổi)
Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi.
Cháu kết hônNGUYỄN CHÍ HỮU (Ba)NGUYỄN CẨM LỤAXem gia đình này
Loại hình: Kết hôn dân sự
17 tháng 05 2014 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 40 ngày ứng với ngày 30 tháng 05 năm 2021) (lúc 90 tuổi) Chồng: 28 Vợ: 23

Ghi chú: Nhằm ngày Mười Chín tháng Tư năm Giáp Ngọ
Qua đời 6 tháng 09 2014 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tám năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 152 ngày ứng với ngày 19 tháng 09 năm 2021) (lúc 90 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.925332 Kinh độ (Lon): E105.041671

Chôn cất

Vĩ độ (Lat): N8.925191 Kinh độ (Lon): E105.041731

Gia đình với HUỲNH VĂN LỢI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
4 niên
Con gái
3 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con gái
2 niên
Con gái
3 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con gái
5 niên
Con gái
HUỲNH VĂN LỢI + HUỲNH THỊ KIỀU - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con gái của chồng

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Thị Rỡ.jpg
Chân dung Nguyễn Thị Rỡ.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 109 × 149 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5 KB
Loại hình: Hình chụp