Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

Chân dung Nguyễn Thị Rỡ.jpg

NGUYỄN THỊ RỠTuổi đời: 90 niên1924-2014

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ RỠ
Tên lót
THỊ
Tên chính
RỠ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1924 (Giáp Tý)

Quốc tịch
Việt Nam
1924 (Giáp Tý)

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ BỊP (Hai)
khoảng 1941 (Tân Tỵ) (Tuổi đời 17 niên)

Con trai sinh ra
#2
HUỲNH VĂN THÀNH (Ba)
1943 (Quý Mùi) (Tuổi đời 19 niên)

Con trai sinh ra
#3
HUỲNH VĂN LŨY (Tư)
khoảng 1945 (Ất Dậu) (Tuổi đời 21 niên)

Con gái sinh ra
#4
HUỲNH THỊ HẠNH (Năm)
khoảng 1948 (Mậu Tý) (Tuổi đời 24 niên)

Con gái sinh ra
#5
HUỲNH THỊ THẮNG (Sáu)
khoảng 1950 (Canh Dần) (Tuổi đời 26 niên)

Con trai sinh ra
#6
HUỲNH VĂN BÉ (Bảy)
khoảng 1951 (Tân Mão) (Tuổi đời 27 niên)

Con gái sinh ra
#7
HUỲNH THỊ ĐẢNH (Tám)
khoảng 1954 (Giáp Ngọ) (Tuổi đời 30 niên)

Con gái sinh ra
#8
HUỲNH THỊ QUẢNH (Chín)
khoảng 1955 (Ất Mùi) (Tuổi đời 31 niên)

Con gái sinh ra
#9
HUỲNH THỊ ÚT (Mười)
khoảng 1957 (Đinh Dậu) (Tuổi đời 33 niên)

Con trai sinh ra
#10
HUỲNH VĂN RĂNG (Mười Một)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (Tuổi đời 34 niên)

Con gái sinh ra
#11
HUỲNH KIỀU MÁL (Mười Hai)
khoảng 1961 (Tân Sửu) (Tuổi đời 37 niên)

Con gái sinh ra
#12
HUỲNH THỊ ÚT EM (Mười Ba)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 41 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#1
HUỲNH MINH THUỘC (Hai)
khoảng 1965 (Ất Tỵ) (Tuổi đời 41 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
HUỲNH KIM CHI (Tư)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (Tuổi đời 44 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#3
HUỲNH THỊ DIỆU (Ba)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (Tuổi đời 44 niên)
Cháu ngoại trai sinh ra
#4
HUỲNH CHÍ NGUYỆN (Năm)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 46 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#5
HUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 46 niên)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Cháu nội gái qua đờiHUỲNH NGỌC HÂN (Tư)
1970 (Canh Tuất) (Tuổi đời 46 niên)
Địa chỉ: ấp Hoàng Lân, xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Cháu ngoại gái sinh ra
#6
HUỲNH THỊ THUYỀN (Sáu)
1971 (Tân Hợi) (Tuổi đời 47 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#7
HUỲNH THỊ MÀU (Năm)
10 tháng 10 1971 (Nhầm ngày Hai Hai tháng Tám năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 159 ngày ứng với ngày 24 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 47 niên)
Cháu ngoại gái sinh ra
#8
CAO TUYẾT SƯƠNG (Hai)
1972 (Nhâm Tý) (Tuổi đời 48 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#9
HUỲNH KIM VẸN (Năm)
khoảng 1972 (Nhâm Tý) (Tuổi đời 48 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#10
HUỲNH THỊ ? (Bảy)
khoảng 1973 (Quý Sửu) (Tuổi đời 49 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#11
CAO VĂN PHÁT (Ba)
khoảng 1973 (Quý Sửu) (Tuổi đời 49 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#12
HUỲNH VĂN ĐẤU (Tám)
khoảng 1974 (Giáp Dần) (Tuổi đời 50 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#13
HUỲNH MINH TIẾN (Sáu)
khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 51 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu nội trai sinh ra
#14
HUỲNH VĂN MY (Hai)
khoảng 1975 (Ất Mão) (Tuổi đời 51 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#15
HUỲNH CHÍ TRƯỜNG (Chín)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (Tuổi đời 52 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#16
CAO QUỐC HƠN (Tư)
khoảng 1976 (Bính Thìn) (Tuổi đời 52 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#17
HUỲNH THỊ LỊNH (Mười)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 54 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#18
HUỲNH MINH LOA (Bảy)
1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 54 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại gái sinh ra
#19
CAO TUYẾT RẠNG (Năm)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 54 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#20
HUỲNH VĂN MẾN (Ba)
khoảng 1978 (Mậu Ngọ) (Tuổi đời 54 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#21
HUỲNH KIM DIỀN (Tư)
khoảng 1979 (Kỷ Mùi) (Tuổi đời 55 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#22
HUỲNH THỊ DIỆN (Mười Một)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 57 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#23
HUỲNH MINH LƯƠNG (Tám)
khoảng 1981 (Tân Dậu) (Tuổi đời 57 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại trai sinh ra
#24
CAO QUỐC ĐOÀN (Sáu)
khoảng 1982 (Nhâm Tuất) (Tuổi đời 58 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#25
HUỲNH THỊ ÚT (Mười Hai)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 59 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#26
HUỲNH ANH (Chín)
khoảng 22 tháng 09 1983 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Tám năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 153 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 59 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu ngoại trai sinh ra
#27
NGUYỄN CHÍ NGUYỄN (Hai)
khoảng 1983 (Quý Hợi) (Tuổi đời 59 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#28
CAO QUỐC VĂN (Bảy)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 60 niên)

Cháu nội gái sinh ra
#29
HUỲNH THỊ HUỆ (Sáu)
khoảng 1984 (Giáp Tý) (Tuổi đời 60 niên)

Cháu nội trai sinh ra
#30
HUỲNH ÚT NHỎ (Mười)
khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 62 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.973918 Kinh độ (Lon): E105.023797

Cháu nội gái sinh ra
#31
HUỲNH KIM NY (Bảy)
khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 62 niên)

Cháu ngoại trai sinh ra
#32
NGUYỄN CHÍ HỮU (Ba)
khoảng 1986 (Bính Dần) (Tuổi đời 62 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#33
CAO TUYẾT PHƯỢNG (Tám)
khoảng 1987 (Đinh Mão) (Tuổi đời 63 niên)

Cháu ngoại gái sinh ra
#34
CAO TUYẾT PHƯƠNG (Chín)
khoảng 1989 (Kỷ Tỵ) (Tuổi đời 65 niên)

Chồng qua đờiHUỲNH VĂN LỢI
20 tháng 05 1990 (Nhầm ngày Hai Sáu tháng Tư năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 45 ngày ứng với ngày 02 tháng 06 năm 2024) (Tuổi đời 66 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.925332 Kinh độ (Lon): E105.041671

Cháu ngoại gái sinh ra
#35
CAO PHƯƠNG EM (Mười)
khoảng 1991 (Tân Mùi) (Tuổi đời 67 niên)

Cháu kết hônNGUYỄN HOÀNG ĐỨC (Sáu) 阮潢徳HUỲNH THỊ MÀU (Năm)Xem gia đình này
Loại hình: Kết hôn dân sự
22 tháng 11 2003 (Nhầm ngày Hai Chín tháng Mười năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 225 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2024) (Tuổi đời 79 niên)
Ghi chú: Nhằm ngày Hăm Chín tháng Mười năm Quý Mùi.
Cháu kết hônNGUYỄN CHÍ HỮU (Ba)NGUYỄN CẨM LỤAXem gia đình này
Loại hình: Kết hôn dân sự
17 tháng 05 2014 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Tư năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 38 ngày ứng với ngày 26 tháng 05 năm 2024) (Tuổi đời 90 niên) Chồng: 28 Vợ: 23

Ghi chú: Nhằm ngày Mười Chín tháng Tư năm Giáp Ngọ
Qua đời 6 tháng 09 2014 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tám năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại còn cách 150 ngày ứng với ngày 15 tháng 09 năm 2024) (Tuổi đời 90 niên)

Vĩ độ (Lat): N8.925332 Kinh độ (Lon): E105.041671

Chôn cất

Vĩ độ (Lat): N8.925191 Kinh độ (Lon): E105.041731

Gia đình với HUỲNH VĂN LỢI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
3 niên
Con trai
3 niên
Con trai
4 niên
Con gái
3 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con gái
2 niên
Con gái
3 niên
Con gái
2 niên
Con trai
4 niên
Con gái
5 niên
Con gái
HUỲNH VĂN LỢI + HUỲNH THỊ KIỀU - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con gái của chồng

Đối tượng mediaChân dung Nguyễn Thị Rỡ.jpg
Chân dung Nguyễn Thị Rỡ.jpg
Định dạng: image/jpeg
Kích thước hình ảnh: 109 × 149 điểm ảnh
Cỡ tệp: 5 KB
Loại hình: Hình chụp