Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ KIỀU-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ KIỀU
Tên lót
THỊ
Tên chính
KIỀU
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật

Con gái sinh ra
#1
HUỲNH THỊ MÃI (Mười Bốn)
khoảng 1965 (Ất Tỵ)

Chồng qua đờiHUỲNH VĂN LỢI
20 tháng 05 1990 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Tư năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 166 ngày ứng với ngày 18 tháng 05 năm 2020)

Vĩ độ (Lat): N8.925332 Kinh độ (Lon): E105.041671

Gia đình với HUỲNH VĂN LỢI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Con gái
HUỲNH VĂN LỢI + NGUYỄN THỊ RỠ - Xem gia đình này
Chồng
Vợ của Chồng
Con gái của chồng
3 niên
Con trai của chồng
3 niên
Con trai của chồng
4 niên
Con gái của chồng
3 niên
Con gái của chồng
2 niên
Con trai của chồng
4 niên
Con gái của chồng
2 niên
Con gái của chồng
3 niên
Con gái của chồng
2 niên
Con trai của chồng
4 niên
Con gái của chồng
5 niên
Con gái của chồng