Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ MÃI (Mười Bốn)Tuổi đời: 55 niên1965-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ MÃI (Mười Bốn)
Tên lót
THỊ
Tên chính
MÃI
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật khoảng 1965 (Ất Tỵ) 44

Chị em sinh raHUỲNH THỊ ÚT EM (Mười Ba)
khoảng 1965 (Ất Tỵ)

Cha qua đờiHUỲNH VĂN LỢI
20 tháng 05 1990 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Tư năm Canh Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 165 ngày ứng với ngày 18 tháng 05 năm 2020) (lúc 25 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N8.925332 Kinh độ (Lon): E105.041671

Anh em qua đờiHUỲNH VĂN THÀNH (Ba)
22 tháng 08 2017 (Nhầm ngày mùng Một tháng Bảy năm Đinh Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 72 ngày ứng với ngày 19 tháng 08 năm 2020) (lúc 52 tuổi)
Nguyên nhân: Bệnh già
Ghi chú: Nhằm ngày mùng Một tháng Bảy năm Đinh Dậu
Anh em qua đờiHUỲNH VĂN LŨY (Tư)
26 tháng 02 2019 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Giêng năm Kỷ Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 258 ngày ứng với ngày 15 tháng 02 năm 2020)07:00 (lúc 54 tuổi)

Ghi chú: Từ trần nhằm ngày Hăm Hai tháng Giêng năm Kỷ Hợi
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Bản thân
Gia đình của cha với NGUYỄN THỊ RỠ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Chị em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
3 niên
Anh em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
2 niên
Anh em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
2 niên
Chị em khác mẹ
3 niên
Chị em khác mẹ
2 niên
Anh em khác mẹ
4 niên
Chị em khác mẹ
5 niên
Chị em khác mẹ