Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THÚY VY (Ba)Tuổi đời: 9 niên2010-

Tên đầy đủ
HUỲNH THÚY VY (Ba)
Tên lót
THÚY
Tên chính
VY
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 13 tháng 11 2010 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Canh Dần - Dương lịch hiện tại còn cách 22 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020) 31 25