Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH TRƯỜNG GIANG (Ba)Tuổi đời: 21 niên1952-1973

Tên đầy đủ
HUỲNH TRƯỜNG GIANG (Ba)
Tên lót
TRƯỜNG
Tên chính
GIANG
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1952 (Nhâm Thìn) 26 25

Anh em sinh raHUỲNH TRƯỜNG SƠN (Tư)
1958 (Mậu Tuất) (lúc 6 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH HẢI VIỆT (Năm)
1961 (Tân Sửu) (lúc 9 tuổi)

Chị em sinh raHUỲNH THỊ PHƯƠNG NAM (Sáu)
khoảng 1964 (Giáp Thìn) (lúc 12 tuổi)

Qua đời 17 tháng 11 1973 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Mười năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại còn cách 37 ngày ứng với ngày 07 tháng 12 năm 2020) (lúc 21 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh trai
3 niên
Bản thân
7 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em gái