Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NGÓI (Mười)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NGÓI (Mười)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGÓI
Họ chính
NGUYỄN
Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MÁCH (Năm)
1937 (Đinh Sửu)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ THU BA (Ba)
27 tháng 11 1947 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 6 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2020)

Mẹ qua đời THỊ SÓT
8 tháng 08 1973 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Quý Sửu - Dương lịch hiện tại đã qua 99 ngày ứng với ngày 28 tháng 08 năm 2020)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MAO (Sáu)
23 tháng 02 2011 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Tân Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 295 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
4 niên
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Bản thân