Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ NGOAN (Tư)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ NGOAN (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
NGOAN
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 214 ngày ứng với ngày 04 tháng 05 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em