Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI VĂN HUÊ (Bảy)-

Tên đầy đủ
BÙI VĂN HUÊ (Bảy)
Tên lót
VĂN
Tên chính
HUÊ
Họ chính
BÙI
Kết hônNGUYỄN THỊ NHIỄUXem gia đình này

Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình với NGUYỄN THỊ NHIỄU - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con trai
Con trai
Con gái