Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

VƯƠNG VĂN TÈO (Ba)-

Tên đầy đủ
VƯƠNG VĂN TÈO (Ba)
Tên lót
VĂN
Tên chính
TÈO
Họ chính
VƯƠNG
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ XÁ (Bảy)
31 tháng 01 2005 (Nhầm ngày Hăm Hai tháng Chạp năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 60 ngày ứng với ngày 03 tháng 02 năm 2021)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Anh em
Chị em