Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ ÚT (Mười Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ ÚT (Mười Hai)
Tên lót
THỊ
Tên chính
ÚT
Họ chính
NGUYỄN
Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
khoảng 1903 (Quý Mão)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ ỐC
27 tháng 05 1914 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Giáp Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 162 ngày ứng với ngày 23 tháng 06 năm 2020)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN QUY (Năm)
16 tháng 03 1921 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Hai năm Tân Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 277 ngày ứng với ngày 29 tháng 02 năm 2020)
Mẹ qua đời THỊ QUÂN
22 tháng 08 1923 (Nhầm ngày Mười Một tháng Bảy năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 95 ngày ứng với ngày 29 tháng 08 năm 2020)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MẸO (Mười Một)
29 tháng 05 1992 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Tư năm Nhâm Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 197 ngày ứng với ngày 19 tháng 05 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em
Anh em
Chị em
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai