Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH TRÍ (Ba)Tuổi đời: 8 niên2012-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH TRÍ (Ba)
Tên lót
MINH
Tên chính
TRÍ
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 2012 (Nhâm Thìn)

Ông nội qua đờiNGUYỄN VĂN HỒNG
2 tháng 05 2012 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Tư năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 215 ngày ứng với ngày 04 tháng 05 năm 2020)