Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRÂN (Hai)Tuổi đời: 36 niên1984-

Tên đầy đủ
TRÂN (Hai)
Tên chính
TRÂN
Họ chính
Sinh nhật 1984 (Giáp Tý) 22 22

Anh em sinh ra HUY (Ba)
1988 (Mậu Thìn) (lúc 4 tuổi)

Ông nội qua đời HỮU HƯỚT
27 tháng 05 2008 (Nhầm ngày Hăm Ba tháng Tư năm Mậu Tý - Dương lịch hiện tại đã qua 198 ngày ứng với ngày 15 tháng 05 năm 2020) (lúc 24 tuổi)

Bà nội qua đờiTRẦN THỊ NÕN (Tám)
23 tháng 02 2016 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Giêng năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 294 ngày ứng với ngày 09 tháng 02 năm 2020) (lúc 32 tuổi)