Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ BÍCH VÂN (Bảy)Tuổi đời: 38 niên1982-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ BÍCH VÂN (Bảy)
Tên lót
THỊ BÍCH
Tên chính
VÂN
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 1982 (Nhâm Tuất) 40 37

Ông nội qua đờiTRẦN VĂN ĐÀI
14 tháng 02 1983 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Giêng năm Quý Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 310 ngày ứng với ngày 26 tháng 01 năm 2020) (lúc 13 tháng)

Chị em sinh raTRẦN THỊ TUYẾT VÂN (Tám)
1984 (Giáp Tý) (lúc 2 tuổi)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ SƯƠNG
30 tháng 06 2003 (Nhầm ngày mùng Một tháng Sáu năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 133 ngày ứng với ngày 21 tháng 07 năm 2020) (lúc 21 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
Chị em
Chị em
Anh em
Anh trai
11 niên
Bản thân
3 niên
Em gái