Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH VĂN NIÊN-

Tên đầy đủ
HUỲNH VĂN NIÊN
Tên lót
VĂN
Tên chính
NIÊN
Họ chính
HUỲNH
Qua đời

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Chị em
Gia đình của cha với THỊ LÀNH - Xem gia đình này
Cha
Mẹ dì
Kết hôn:
Anh em khác mẹ
Anh em khác mẹ
Chị em khác mẹ