Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN CHÍ NGUYỆN (Ba)Tuổi đời: 12 niên2008-

Tên đầy đủ
TRẦN CHÍ NGUYỆN (Ba)
Tên lót
CHÍ
Tên chính
NGUYỆN
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật 2008 (Mậu Tý) 31 26

Ông nội qua đờiTRẦN THANH LIÊM (Bảy)
11 tháng 09 2012 (Nhầm ngày Hăm Sáu tháng Bảy năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 79 ngày ứng với ngày 13 tháng 09 năm 2020) (lúc 4 tuổi)

Vĩ độ (Lat): N9.351114 Kinh độ (Lon): E105.122046