Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN LƯƠNG QUANG (Năm)Tuổi đời: 91 niên1899-1990

Tên đầy đủ
NGUYỄN LƯƠNG QUANG (Năm)
Tên lót
LƯƠNG
Tên chính
QUANG
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1899 (Kỷ Hợi) 34 33

Kết hônNGUYỄN THỊ KHÉOXem gia đình này

Kết hôn? ? ?Xem gia đình này

Con trai sinh ra
#1
NGUYỄN HỮU CHUNG (Tư)
khoảng 1930 (Canh Ngọ) (lúc 31 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Con gái sinh ra
#2
NGUYỄN THỊ MÂY (Hai)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Con gái sinh ra
#3
NGUYỄN THỊ THẬN (Ba)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Con trai sinh ra
#4
NGUYỄN HỮU THÀNH (Năm)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Con trai sinh ra
#5
NGUYỄN HỮU NGHĨA (Sáu)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Con gái sinh ra
#6
NGUYỄN THỊ HẠNH (Bảy)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Vợ qua đờiNGUYỄN THỊ KHÉO
18 tháng 06 1945 (Nhầm ngày mùng Chín tháng Năm năm Ất Dậu - Dương lịch hiện tại đã qua 156 ngày ứng với ngày 29 tháng 06 năm 2020) (lúc 46 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN VĂN KIẾT (Ba)
1946 (Bính Tuất) (lúc 47 tuổi)

Cha qua đờiNGUYỄN HUỲNH DIÊU
22 tháng 08 1947 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Bảy năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 99 ngày ứng với ngày 25 tháng 08 năm 2020) (lúc 48 tuổi)

Cháu nội gái sinh ra
#1
NGUYỄN THỊ MỸ ÂN (Hai)
khoảng 1953 (Quý Tỵ) (lúc 54 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Mẹ qua đờiQUÁCH THỊ TIÊM
12 tháng 05 1954 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Tư năm Giáp Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 214 ngày ứng với ngày 02 tháng 05 năm 2020) (lúc 55 tuổi)

Cháu nội trai sinh ra
#2
NGUYỄN HỮU HẬU (Ba)
khoảng 1956 (Bính Thân) (lúc 57 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Cháu nội trai sinh ra
#3
NGUYỄN NGỌC NĂNG (Tư)
khoảng 1958 (Mậu Tuất) (lúc 59 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Cháu nội trai sinh ra
#4
NGUYỄN HỮU NHẪN (Năm)
khoảng 1961 (Tân Sửu) (lúc 62 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Cháu nội trai sinh ra
#5
NGUYỄN HỮU DUYÊN (Sáu)
khoảng 1966 (Bính Ngọ) (lúc 67 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Cháu nội trai sinh ra
#6
NGUYỄN VĂN THI (Bảy)
khoảng 1968 (Mậu Thân) (lúc 69 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Cháu nội gái sinh ra
#7
NGUYỄN THỊ MỸ NGÂN (Tám)
khoảng 1970 (Canh Tuất) (lúc 71 tuổi)
ấp 7, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, Vietnam
Vĩ độ (Lat): N9.350029 Kinh độ (Lon): E105.098643

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ SÔNG (Tư)
30 tháng 06 1970 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Năm năm Canh Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 138 ngày ứng với ngày 17 tháng 07 năm 2020) (lúc 71 tuổi)

Anh em qua đờiNGUYỄN THÀNH TẢO (Hai)
26 tháng 05 1971 (Nhầm ngày mùng Ba tháng Năm năm Tân Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 162 ngày ứng với ngày 23 tháng 06 năm 2020) (lúc 72 tuổi)

Qua đời 3 tháng 01 1990 (Nhầm ngày mùng Bảy tháng Chạp năm Kỷ Tỵ - Dương lịch hiện tại còn cách 48 ngày ứng với ngày 19 tháng 01 năm 2021) (lúc 91 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
3 niên
Anh trai
2 niên
Chị gái
4 niên
Bản thân
Chị em
Gia đình với NGUYỄN THỊ KHÉO - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái
Con gái
Con trai
Con trai
Con trai
Gia đình với ? ? ? - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn:
Con gái