Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THỊ HƯƠNG (Tư)-

Tên đầy đủ
TRẦN THỊ HƯƠNG (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
HƯƠNG
Họ chính
TRẦN
Kết hônNGUYỄN VĂN SỸXem gia đình này

Anh em sinh raTRẦN VĂN THỐNG (Năm)
1957 (Đinh Dậu)

Anh em sinh raTRẦN VĂN THUẤN (Sáu)
1961 (Tân Sửu)

Anh em sinh raTRẦN VĂN DANH (Bảy)
1963 (Quý Mão)

Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN MÂN (Tư)
26 tháng 03 1967 (Nhầm ngày Mười Sáu tháng Hai năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 268 ngày ứng với ngày 09 tháng 03 năm 2020)

Cha qua đờiTRẦN VĂN LẠI
22 tháng 11 2001 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 10 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Mẹ qua đờiNGUYỄN THỊ DU (Năm)
30 tháng 04 2003 (Nhầm ngày Hăm Chín tháng Ba năm Quý Mùi - Dương lịch hiện tại đã qua 225 ngày ứng với ngày 21 tháng 04 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
6 niên
Anh em
Bản thân
Anh em
5 niên
Anh em
3 niên
Anh em
Gia đình với NGUYỄN VĂN SỸ - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái
Con gái
Con gái
Con gái
Con trai