Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ DIỆN (Tư)-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ DIỆN (Tư)
Tên lót
THỊ
Tên chính
DIỆN
Họ chính
PHẠM
Kết hôn? VĂN HỘIXem gia đình này

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 153 ngày ứng với ngày 02 tháng 07 năm 2020)

Bà nội qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 210 ngày ứng với ngày 06 tháng 05 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
8 niên
Anh em
3 niên
Chị em
Chị em
Bản thân
Gia đình với ? VĂN HỘI - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: