Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN THỊ THU BA (Ba)Tuổi đời: 30 niên1917-1947

Tên đầy đủ
NGUYỄN THỊ THU BA (Ba)
Tên lót
THỊ THU
Tên chính
BA
Họ chính
NGUYỄN
Sinh nhật 1917 (Đinh Tỵ) 20

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ MÁCH (Năm)
1922 (Nhâm Tuất) (lúc 5 tuổi)

Chị em sinh raNGUYỄN THỊ MAO (Sáu)
1925 (Ất Sửu) (lúc 8 tuổi)

Chị em qua đờiNGUYỄN THỊ MÁCH (Năm)
1937 (Đinh Sửu) (lúc 20 tuổi)

Qua đời 27 tháng 11 1947 (Nhầm ngày Rằm tháng Mười năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại còn cách 29 ngày ứng với ngày 29 tháng 11 năm 2020) (lúc 30 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Chị em
Em gái
4 niên
Em gái
Anh em
Anh em
Chị em
Chị em