Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

? ? ? (Ba)-

Tên đầy đủ
? ? ? (Ba)
Tên lót
?
Tên chính
?
Họ chính
?
Ông ngoại qua đờiTRẦN ĐOAN TRANG (Hai)
1946 (Bính Tuất)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Bản thân
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em