Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN TRUYỆN-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN TRUYỆN
Tên lót
VĂN
Tên chính
TRUYỆN
Họ chính
NGUYỄN
Không có sự việc nào cho cá nhân này.
Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Gia đình của mẹ với HUỲNH VĂN NHO (Hai) - Xem gia đình này
Cha dượng
Mẹ
Chị em khác cha
Chị em khác cha
Anh em khác cha
Chị em khác cha
Anh em khác cha
Anh em khác cha