Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGÔ VĂN CHÈ-

Tên đầy đủ
NGÔ VĂN CHÈ
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHÈ
Họ chính
NGÔ