Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

LÂM VĂN HẠNH-

Tên đầy đủ
LÂM VĂN HẠNH
Tên lót
VĂN
Tên chính
HẠNH
Họ chính
LÂM