Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRẦN THU TRANG (Ba)Tuổi đời: 37 niên1983-

Tên đầy đủ
TRẦN THU TRANG (Ba)
Tên lót
THU
Tên chính
TRANG
Họ chính
TRẦN
Sinh nhật khoảng 1983 (Quý Hợi) 28 22

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ NHÀNH (Ba)
4 tháng 06 2001 (Nhầm ngày Mười Ba tháng Tư năm Tân Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 208 ngày ứng với ngày 05 tháng 05 năm 2020) (lúc 18 tuổi)
Ông nội qua đờiTRẦN BÌNH CANG
25 tháng 08 2004 (Nhầm ngày mùng Mười tháng Bảy năm Giáp Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 93 ngày ứng với ngày 28 tháng 08 năm 2020) (lúc 21 tuổi)