Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN PHƯƠNG THANH-

Tên đầy đủ
NGUYỄN PHƯƠNG THANH
Tên lót
PHƯƠNG
Tên chính
THANH
Họ chính
NGUYỄN
Kết hônNGUYỄN THỊ YẾN LI (Ba)Xem gia đình này
24 tháng 01 2017 (Nhầm ngày Hăm Bảy tháng Chạp năm Bính Thân - Dương lịch hiện tại còn cách 68 ngày ứng với ngày 08 tháng 02 năm 2021)