Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

DIỆP VĂN HƯNG (Hai)-

Tên đầy đủ
DIỆP VĂN HƯNG (Hai)
Tên lót
VĂN
Tên chính
HƯNG
Họ chính
DIỆP
Ông nội qua đờiDIỆP VĂN PHÁO
12 tháng 11 2002 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 9 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Bà nội qua đờiNGUYỄN THỊ MANH (Sáu)
21 tháng 09 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 70 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Bản thân
Anh em
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Anh em
Anh em
Anh em