Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

HUỲNH THỊ TƯƠI (Ba)Tuổi đời: 47 niên1973-

Tên đầy đủ
HUỲNH THỊ TƯƠI (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TƯƠI
Họ chính
HUỲNH
Sinh nhật 1973 (Quý Sửu) 24 24

Kết hônLÂM VĂN GAXem gia đình này

Anh em sinh raHUỲNH TRỌNG NGHĨA (Tư)
1976 (Bính Thìn) (lúc 3 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN DANH (Năm)
1978 (Mậu Ngọ) (lúc 5 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN TÂN (Sáu)
1981 (Tân Dậu) (lúc 8 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN HÒA (Bảy)
1984 (Giáp Tý) (lúc 11 tuổi)

Anh em sinh raHUỲNH VĂN HIỆP (Tám)
1987 (Đinh Mão) (lúc 14 tuổi)

Bà nội qua đờiTRỊNH THỊ THIỆT
24 tháng 04 1995 (Nhầm ngày Hăm Lăm tháng Ba năm Ất Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 228 ngày ứng với ngày 17 tháng 04 năm 2020) (lúc 22 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh trai
4 niên
Bản thân
4 niên
Em trai
3 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em trai
4 niên
Em trai
Gia đình với LÂM VĂN GA - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn:
Con trai
Con gái