Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN VĂN GIÀU-

Tên đầy đủ
NGUYỄN VĂN GIÀU
Tên lót
VĂN
Tên chính
GIÀU
Họ chính
NGUYỄN