Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

TRỊNH VĂN CHẲN (Năm)-

Tên đầy đủ
TRỊNH VĂN CHẲN (Năm)
Tên lót
VĂN
Tên chính
CHẲN
Họ chính
TRỊNH
Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ GIÁC (Ba)
7 tháng 07 1947 (Nhầm ngày Mười Chín tháng Năm năm Đinh Hợi - Dương lịch hiện tại đã qua 144 ngày ứng với ngày 09 tháng 07 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Anh em
Chị em
Chị em
Bản thân