Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI THỊ OANH (Mười một)-

Tên đầy đủ
BÙI THỊ OANH (Mười một)
Tên lót
THỊ
Tên chính
OANH
Họ chính
BÙI
Kết hônHỒ MINH LIỆTXem gia đình này

Anh em sinh raBÙI VĂN ĐẲNG (Mười)
1957 (Đinh Dậu)

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN TRÍ
10 tháng 01 1968 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 58 ngày ứng với ngày 23 tháng 01 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)
10 tháng 11 1968 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 21 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020)

Ghi chú:
Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân (Ngày Giáp Thân, tháng Quý Hợi năm Mậu Thân)
Cha qua đờiBÙI VĂN MINH
21 tháng 04 1977 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Ba năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 244 ngày ứng với ngày 27 tháng 03 năm 2020)

Mẹ qua đờiPHẠM THỊ THIỀU (Hai)
22 tháng 09 1998 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tám năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 69 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Anh em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Bản thân
Gia đình với HỒ MINH LIỆT - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: