Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI NGTỌC THÚY (Sáu)Tuổi đời: 29 niên1991-

Tên đầy đủ
BÙI NGTỌC THÚY (Sáu)
Tên lót
NGTỌC
Tên chính
THÚY
Họ chính
BÙI
Sinh nhật 1991 (Tân Mùi) 34 33

Bà nội qua đờiPHẠM THỊ THIỀU (Hai)
22 tháng 09 1998 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tám năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 78 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2020) (lúc 7 tuổi)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị gái
3 niên
Chị gái
2 niên
Anh trai
3 niên
Chị gái
4 niên
Bản thân