Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

LÂM TRANH-

Tên đầy đủ
LÂM TRANH
Tên chính
TRANH
Họ chính
LÂM
Kết hônTRỊNH THỊ MỚIXem gia đình này

Con gái sinh ra
#1
LÂM THỊ SEN
khoảng 1919 (Kỷ Mùi)

Cháu ngoại trai sinh ra
#1
HUỲNH THIÊN TƯ (Hai)
khoảng 1949 (Kỷ Sửu)

Cháu ngoại gái sinh ra
#2
HUỲNH KIM VÂN (Ba)
khoảng 1950 (Canh Dần)

Cháu ngoại gái sinh ra
#3
HUỲNH NGỌC DIỆN (Tư)
khoảng 1952 (Nhâm Thìn)

Cháu ngoại gái sinh ra
#4
HUỲNH THANH CHI (Năm)
khoảng 1955 (Ất Mùi)

Cháu ngoại gái sinh ra
#5
HUỲNH THU NGÂN (Sáu)
khoảng 1957 (Đinh Dậu)

Cháu ngoại gái sinh ra
#6
HUỲNH THANH LÂM (Bảy)
khoảng 1960 (Canh Tý)

Qua đời