Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI THANH VÂN |(Ba)-

Tên đầy đủ
BÙI THANH VÂN |(Ba)
Tên lót
THANH
Tên chính
VÂN
Họ chính
BÙI
Kết hôn? THỊ CHIỂUXem gia đình này

Anh em sinh raBÙI VĂN ĐẲNG (Mười)
1957 (Đinh Dậu)

Ông ngoại qua đờiPHẠM VĂN TRÍ
10 tháng 01 1968 (Nhầm ngày Mười Một tháng Chạp năm Đinh Mùi - Dương lịch hiện tại còn cách 52 ngày ứng với ngày 23 tháng 01 năm 2021)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ TÂN (Sáu)
10 tháng 11 1968 (Nhầm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân - Dương lịch hiện tại đã qua 27 ngày ứng với ngày 05 tháng 11 năm 2020)

Ghi chú:
Từ trần nhằm ngày Hai Mươi tháng Chín năm Mậu Thân (Ngày Giáp Thân, tháng Quý Hợi năm Mậu Thân)
Cha qua đờiBÙI VĂN MINH
21 tháng 04 1977 (Nhầm ngày mùng Bốn tháng Ba năm Đinh Tỵ - Dương lịch hiện tại đã qua 250 ngày ứng với ngày 27 tháng 03 năm 2020)

Mẹ qua đờiPHẠM THỊ THIỀU (Hai)
22 tháng 09 1998 (Nhầm ngày mùng Hai tháng Tám năm Mậu Dần - Dương lịch hiện tại đã qua 75 ngày ứng với ngày 18 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Chị em
Anh em
Chị em
Gia đình với ? THỊ CHIỂU - Xem gia đình này
Bản thân
Vợ
Kết hôn: