Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

PHẠM THỊ TOÀN (Ba)-

Tên đầy đủ
PHẠM THỊ TOÀN (Ba)
Tên lót
THỊ
Tên chính
TOÀN
Họ chính
PHẠM
Kết hôn? VĂN BẰNGXem gia đình này

Ông nội qua đờiPHẠM VĂN CA
7 tháng 06 1987 (Nhầm ngày Mười Hai tháng Năm năm Đinh Mão - Dương lịch hiện tại đã qua 147 ngày ứng với ngày 02 tháng 07 năm 2020)

Bà nội qua đờiCAM THỊ DẶM (Ba)
25 tháng 05 2002 (Nhầm ngày Mười Bốn tháng Tư năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 204 ngày ứng với ngày 06 tháng 05 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
8 niên
Anh em
3 niên
Chị em
Bản thân
Chị em
Gia đình với ? VĂN BẰNG - Xem gia đình này
Chồng
Bản thân
Kết hôn: