Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

NGUYỄN MINH CHƯƠNG (Hai)-

Tên đầy đủ
NGUYỄN MINH CHƯƠNG (Hai)
Tên lót
MINH
Tên chính
CHƯƠNG
Họ chính
NGUYỄN
Ông ngoại qua đờiNGUYỄN VĂN HIỂM (Tám)
18 tháng 02 2006 (Nhầm ngày Hăm Mốt tháng Giêng năm Bính Tuất - Dương lịch hiện tại đã qua 286 ngày ứng với ngày 14 tháng 02 năm 2020)