Gia phả dòng họ Ngô-Nguyễn ở xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An

BÙI VĂN LÂM (Tư)-

Tên đầy đủ
BÙI VĂN LÂM (Tư)
Tên lót
VĂN
Tên chính
LÂM
Họ chính
BÙI
Ông ngoại qua đờiDIỆP VĂN PHÁO
12 tháng 11 2002 (Nhầm ngày mùng Tám tháng Mười năm Nhâm Ngọ - Dương lịch hiện tại đã qua 10 ngày ứng với ngày 22 tháng 11 năm 2020)

Bà ngoại qua đờiNGUYỄN THỊ MANH (Sáu)
21 tháng 09 2012 (Nhầm ngày mùng Sáu tháng Tám năm Nhâm Thìn - Dương lịch hiện tại đã qua 71 ngày ứng với ngày 22 tháng 09 năm 2020)

Gia đình với cha mẹ - Xem gia đình này
Cha
Mẹ
Kết hôn:
Anh em
Chị em
Bản thân
Chị em
Chị em
Anh em